Wyniki

Publikacje wyników badań w czasopismach naukowych:
Stimulus, response and feedback processing in burnout – An EEG study Rys.

Fig. 3. Response-locked ERP components from the Go/NoGo Task measured at the FCz electrodes site. Figure presents grand-average ERP waveforms for correct and
incorrect trials for burnout and control groups; B) topographic map of Pe for burnout and control groups. Note: gray rectangle denotes the time-window of interest for
PE component where significant difference was observed.

Cognitive Impairments in Occupational Burnout – Error Processing and Its Indices of Reactive and Proactive Control

https://www.frontiersin.org/files/Articles/261285/fpsyg-08-00676-HTML/image_m/fpsyg-08-00676-g001.jpg

FIGURE 1. (A) Grand-average error-related potential (ERP) waveform after correct (black line) and incorrect (red line) response at the FCz electrode site for burnout and control group (B). Scalp topography of the error-difference wave (error-correct) 80 and 300 ms after the response for burnout and control group. Gray rectangles denote the time-windows selected for the ERP analyses.

 

Neurophysiological Markers of Emotion Processing in Burnout Syndrome

https://www.frontiersin.org/files/Articles/299888/fpsyg-08-02155-HTML-r1/image_m/fpsyg-08-02155-g002.jpg

FIGURE 2. Face-locked ERP characteristics. (A) Grand-average face-locked VPP component at electrode site Cz for burnout (orange line) and control (gray line) group. The gray rectangle denotes the time-window selected for the ERP analyses. (B) Scalp topography for the time-window of the VPP component for burnout and control group. The red rectangle denotes the region showing significant between-group difference. (C) Grand-average amplitudes of the VPP component for neutral, distorted and emotional faces. Vertical bars denote standard errors.

Work engagement and burnout: Consequences of mismatch between individual and work environment from the neural perspective
Neuronalne korelaty zmęczenia i wyczerpania: przegląd wyników badań z zastosowaniem technik neuroobrazowania:

„Utrzymujący się stan wyczerpania często jest jednym z pierwszych objawów złożonego procesu, który prowadzić może do dalszych konsekwencji. Jeśli towarzyszy mu depersonalizacja oraz obniżone poczucie skuteczności własnych działań, wyczerpanie jest jednym z symptomów wypalenia zawodowego (Maslach i in., 1997). Osoby wypalone zawodowo skarżą się na pogorszenie sprawności poznawczej (Sandstrom i in., 2005; Oosterholt i in., 2012). Podkreśla się również upośledzone funkcjonowanie emocjonalne i negatywne nastawienie wobec zadań, miejsca pracy, współpracowników i klientów, pacjentów, czy uczniów (Maslach i in., 2001, Maslach i Leiter, 2008). Wypalenie zawodowe jest również związane z negatywnymi konsekwencjami na płaszczyźnie zdrowia fizycznego i psychicznego, a wśród najczęstszych jednostek chorobowych wymienia się depresję (Bakker i in., 2000).

Wydaje się, że kryterium konsekwencji pozwala ustalić pewne kontinuum stanów zmęczenia od najmniej obciążających jednostkę, takich jak poczucie zmęczenia, zniechęcenia, do stanów, które mogą przyczynić się do poważnych problemów zdrowotnych – tak jak w przypadku wyczerpania i wypalenia zawodowego. Rysunek 1 przedstawia różne stany zmęczenia z uwzględnieniem typowych symptomów.”

Rys.1

Rys. 1. Stany zmęczenia i ich typowe przejawy (opracowanie własne na podstawie przeglądu literatury).

Źródło:

Golonka K., Mojsa-Kaja J., Popiel K., Gawłowska M. (2016). Neuronalne korelaty zmęczenia i wyczerpania: przegląd wyników badań z zastosowaniem technik neuroobrazowania W: M. Złowodzki, T. Juliszewski, H. Ogińska, A. Taczalska (red.). Ergonomia wobec wyzwań nowych technik i technologii. Kraków: Wydawnictwo PK. 219-242