W naszym projekcie koncentrujemy się na tym, co uznajemy za jedną z najbardziej absorbujących sfer naszego życia, której poświęcamy mnóstwo czasu i energii – pracy zawodowej. Celem naszego projektu jest wykazanie współzależności między warunkami w jakich pracujemy a samopoczuciem i funkcjonowaniem jednostki. Traktujemy to jako badawcze wyzwanie i wierzymy, że analiza tego problemu może przyczynić się do lepszego określenia wpływu warunków pracy na człowieka. W konsekwencji, przyczynić się to może do przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego, który stanowi istotny problem dla wielu osób.
Poszczególne sfery funkcjonowania człowieka pozostają ze sobą w ścisłym związku – przeżywane emocje wpływają na sposób działania, przetwarzania informacji, pamięć, koncentrację uwagi czy poczucie skuteczności. Warunki, w jakich funkcjonujemy w dużym stopniu wpływają z kolei na nasze samopoczucie, emocje czy realną efektywność działań. Sprzyjające warunki pracy zwiększają poziom zaangażowania i wyzwalają pozytywne emocje, natomiast niekorzystne, obciążające warunki skutkować mogą poczuciem zniechęcenia, zmęczenia czy emocjonalnego wyczerpania, co prowadzić może do wypalenia zawodowego.
Chcemy ocenić zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje pracy uwzględniając bardzo podstawowy poziom – poziom funkcjonowania ludzkiego mózgu. Służą temu metody neuroobrazowania, których przykładem jest elektroencefalografia (EEG), mierząca aktywność bioelektryczną mózgu. Na kształt zapisu EEG wpływa wiele czynników, m.in.: wykonywana czynność, stan zdrowia, zmęczenie, przyjmowane leki, czy uwarunkowania genetyczne. Przeciążenie psychiczne i fizyczne, które związane jest z wypaleniem zawodowym, może mieć również bardzo specyficzny wpływ na zapis EEG.