Rekrutacja

Rekrutacja do badania EEG została zakończona. Na obecnym etapie analizujemy zgromadzone w trakcie badań dane. Informacje o wynikach sukcesywnie będziemy zamieszczać w zakładce „Wyniki”.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniu kwestionariuszowym dotyczącym oceny obciążeń i zasobów w miejscu pracy, proszone są o bezpośredni kontakt.

Badamy wpływ środowiska pracy na samopoczucie pracowników. Zależy nam na opisie całego spektrum oddziaływań, dlatego do projektu zapraszamy osoby w różnym stopniu zadowolone ze swojej pracy – od poczucia spełnienia i satysfakcji, po poczucie wyczerpania i rozczarowania pracą.