Linki do badań

Aktualnie realizujemy badania on-line nad wypaleniem zawodowym wśród lekarzy i psychoterapeutów!

Zapraszamy do udziału w badaniu: link

Zespół:

Dr hab. Bernadetta Izydorczyk

Dr Krystyna Golonka

Prowadzimy też badania on-line dotyczące związku między wysoką wrażliwością a wypaleniem zawodowym.

Zapraszamy do udziału w badaniu: link

Zespół:

Dr Bożena Gulla

Dr Krystyna Golonka