Kontakt

dr Krystyna Golonka

krystyna.golonka@uj.edu.pl

Instytut Psychologii Stosowanej                                                                                                                   Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej                                                                                        Uniwersytet Jagielloński
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków