Harmonogram

2014 – przygotowanie procedur i narzędzi badawczych

2015 – realizacja badań

VII-IX – 1. etap: badania pilotażowe

X-XII – 2. etap: badania właściwe

2016 – cd. badań właściwych i analiza wyników badań

2017/18 – upowszechnienie wyników badań poprzez udział w seminariach i konferencjach, opracowanie raportów i publikacji naukowych