Opis

Badania EEG realizowane w ramach projektu NCN zostały zakończone. Badanie podzielone było na dwie części:

I. Badania on-line:

Badanie skierowane było do osób aktywnych zawodowo, z co najmniej 1,5-rocznym stażem pracy, w wieku 25-55 lat, mające w swojej pracy bezpośredni kontakt z klientami, pracujące w zespole oraz kadrę zarządzającą. Pytania we wstępnej ankiecie on-line dotyczyły podstawowych danych demograficznych, pytań odnoszących się do kryteriów selekcyjnych (m.in. stan zdrowia) oraz opinii i odczuć związanych z wykonywanym zawodem i miejscem pracy. Badanie zajmowało ok. 5-10 minut.

Analiza wyników pozwoliła na wstępną diagnozę stopnia obciążenia pracą i ocenę środowiska pracy i na tej podstawie osoby badane zostały zakwalifikowane do drugiej części badania realizowanej już w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ.

II. Badania EEG:

Badanie miało charakter indywidualny – w pojedynczej sesji uczestniczyła tylko jedna osoba badana. Sesja obejmowała zestaw kwestionariuszy oraz zadania komputerowe z zastosowaniem nowoczesnego systemu EEG. Badania były nieinwazyjne i realizowane były w komfortowych warunkach.

article

WAŻNE: do badania rekrutowane były osoby praworęczne; czynniki wykluczające: ciąża, choroby neurologiczne, przebyte poważne urazy głowy.

Miejsce badania: Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie.
Czas trwania badania: max. 3,5 godziny.