Informacje

Temat projektu:

Wypalenie zawodowe z perspektywy neuronalnej – analiza wskaźników elektrofizjologicznych z zastosowaniem gęstego zapisu EEG.

Celem projektu było zbadanie konsekwencji wypalenia zawodowego – wpływu dużego obciążenia pracą, niedopasowania jednostki do środowiska pracy w odniesieniu do funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego. W badaniu wykorzystano nieinwazyjną metodę EEG, dzięki czemu możliwe było zbadanie neurofizjologicznej natury syndromu wypalenia zawodowego, poczucia zmęczenia i wyczerpania.

W ramach projektu przeprowadzone zostało jedno z pierwszych badań nad wypaleniem zawodowym, w których zastosowane są łącznie analizy badań kwestionariuszowych i elektroencefalograficznych. Umożliwiło to poszerzenie wiedzy na temat znaczenia środowiska pracy dla funkcjonowania jednostki oraz opisanie konsekwencji i korelatów wypalenia wśród pracowników.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki 
(nr projektu DEC-2013/10/E/HS6/00163)